Vill du träffa vänner för livet?

Boende & fritid

Vill du ha bästa möjliga förutsättningar för bra studieresultat. Då är studier vid Lillerudsgymnasiet i kombination med inackordering på något av skolans elevhem utan tvekan ett vinnande koncept.

En av de viktigaste bitarna när det gäller gymnasievalet är att Lillerudsgymnasiet erbjuder yrkesutbildningar, som gör eleverna mycket konkurrenskraftiga ute på arbetsmarknaden. Eleverna har dessutom möjlighet att få olika grader av högskolebehörighet, allt beroende på den individuella val eleven gör. Alla dörrar är alltså öppna efter studier vid Lillerudsgymnasiet.