Kontakt

Arbetslag Häst

Arbetslag Lantbruk

Arbetslag NA

Administration

Elevhem/Fritid

Elevhälsa

Instruktör

Köket

Lärare

Skolledning

Städ

Övrig personal