Anläggningar

Lillerud känns mer som en gård än en skola och på gården finns 100 suggor, 60 mjölkkor, ett 20-tal får och häststall med plats för 50 skolhästar.

Till stallet hör även ridhuset som är 20 x 80 meter. På skolan finns elevhem med plats för 250 elever och 73 stallplatser för elevernas hästar.

Vidare finns en modern maskinpark som används vid skötseln av skolans jordbruk vilket omfattar 250 hektar åker och 250 hektar skog. Vid Färjestads travbana har Lillerud ett eget stall med plats för 15 travhästar.