För dig med djurintresse

Är du intresserad av och vill arbeta med djur? Utbildningen riktar sig till dig som har ett stort djurintresse och som vill lära dig mer om sällskapsdjur och lantbruksdjur. Utbildningen är bred och öppnar möjligheter för dig att jobba med djur i många olika sammanhang. Under studietiden får du som elev lära dig allt om våra vanligaste sällskapsdjur till de mer ovanliga och hur de ska skötas.

Dina studier

Utbildningen varvar teori med praktik. Du får lära dig hantera, utfodra och sköta olika djurarter samtidigt som du får kunskap i hur stall och djuranläggningar ska skötas.

Dessutom får du kunskaper om djurens anatomi och beteenden, avel och att utföra hälsokontroller. Efterhand får du en teoretisk grund för att därefter praktiskt utföra övningar och arbete i skolans olika stallar. Teoretiska och praktiska kunskaper fördjupar du sedan under APL-tiden (arbetsplatsförlagda utbildning) ute i arbetslivet på exempelvis veterinärklinik, djursjukhus, svin-, ko-, eller fårgård, hunddagis/pensionat eller zooaffär.

Högskolebehörighet

Du kan få grundläggande behörighet för högskola/universitet på Lillerudsgymnasiet. Grundläggande behörighet innebär att du måste läsa:

  • Svenska 2 och 3
  • Engelska 6

Kurserna ligger inom 2 500 poäng och valet görs inför årskurs 2.

APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Minst 15 veckors APL ingår i utbildningen och ligger under årskurs 2 och 3. Utbildningen är förlagd ute på ett företag där du får prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Dina kontakter på arbetsplatsen kan leda till jobb efter gymnasiet eller till sommarjobb.

Utbildade handledare

Lillerud har som mål att alla handledare på APL-platser ska ha genomgått en handledarutbildning.

Det kan du bli

Djurvårdsutbildningen leder till en yrkesexamen som djurvårdare. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta i zooaffär, på ett hunddagis eller varför inte som djurskötare på ett lantbruk eller i en djurpark.

Du har möjlighet att studera vidare inom naturbruk eller yrken inom andra områden.

Inom Naturbruksprogrammet – Djur

Djurvårdare | Hunddagisföreståndare | Djuruppfödare

Yrkeshögskola – Djur

Djurvårdare | Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens

Högskola/universitet – Djur

Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare | Veterinär | Agronom – husdjur

Exempel på andra utbildningar

Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare | Lärare | Polis

Anläggningar

Ladugård

I ladugården finns 60 mjölkkor av rasen svensk Rödbrokig Boskap och Holstein plus en hel del ungdjur. Korna och de större kvigorna står uppbundna i konventionella kortbås medan det finns ett kalvstall för de yngsta djuren.

Flertalet kvigkalvarna går till rekrytering medan tjurkalvarna säljs till en köttdjursuppfödare i närheten.

Fårhus

Besättningen är på 20 tackor av rasen Värmlandsfår.
Under utbildningstiden får eleverna lära sig hur får ska skötas, allt från klippning till lammning. Ullen tas tillvara och av den tillverkas olika produkter.

Våren är en högtidsstund i fårhagen. Då kommer alla lammen. Fritt fram för gosning, alltså.

Svinhus

I svinhuset finns en besättning bestående av 96 suggor. Svinhuset är byggt 1997 medan tillväxtavdelningen byggdes om 2006. För en tid sedan kompletterades anläggningen med ett mindre stall för de smågrisar som behöver växa på sig lite extra.

Omgångsgrisning med 32 suggor per omgång tillämpas, så var sjunde vecka föds nya kultingar. När smågrisarna har kommit upp i cirka 25-30 kilos vikt säljs de vidare till slaktsvinsuppfödare. Under lektionerna i svinhuset får eleverna vara med i det dagliga arbetet och lära sig allt om brunstpassning, seminering, grisning, behandling, kort sagt allt som händer i ett grisstall.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar gällande utbildningen eller skolan så är du välkommen att kontakta oss.

Chriss Mellgren

Lärare Djur 

Jeanette Montgomery

Biträdande rektor/ Studie- och yrkesvägledare/ Ansvarig elevhälsan 054-840 809 eller 070-258 57 44

Så söker du till oss

Lillerudsgymnasiet har riksintag på alla utbildningar, vilket innebär att du kan söka till oss var du än bor i Sverige.

Du kan söka till oss på olika sätt. Dels via det system som just din skola använder. Hör med din SYV hur du får inlogg och lösen.

Du kan också söka i pappersformat. Ansökan hämtar du nedan.

Ansökningsblankett sida 1 Ansökningsblankett sida 2