Trygg och säker

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Lillerudsgymnasiet vision är att alla elever ska känna sig trygga och att alla elever upplever att de behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder.

Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. Arbetes styrs också av Gymnasieförordningen SFS 2011:185.

Ladda ner skolans likabehandlingsplan här: pdf-fil

Drogpolicy

Ett av de viktigaste inslagen för att hindra användande av droger är att arbeta med uppbyggnad av självförtroende och stärka självkänslan bland eleverna.

Målet med Lillerudsgymnasiet drogpolicy är att:

Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan
Arbeta förebyggande med olika metoder samt kontinuerligt informera och diskutera olika drogers skadeverkningar

Läs vår drogpolicy i sin helhet här: pdf-fil

Policy för datoranvändning

Datorer, surfplattor och smartphones är självklara verktyg för arbetet i skolan. Varje elev får ett personligt konto för att kunna använda skolans datorer samt fri tillgång till skolans trådlösa nätverk. Varje elev ansvarar för sitt konto och att följa Lillerudsgymnasiet policy för datoranvändning.

Det är inte tillåtet på skolans datorer att:

  • Manipulera hård- och mjukvara
  • Försöka intrång i datorsystem
  • Otillåtet kopiera program som skyddas av upphovsrätt
  • Installera program, dataspel/demos av skolans datorer

Läs policyn i sin helhet här: pdf-fil

Ordningsregler

Lillerudsgymnasiet ska vara en skola där du som elev upplever en trygg miljö och en god stämning mellan elever och personal. För att skapa den goda arbetsmiljön förväntar vi oss att alla tar ansvar och följer ordningsreglerna.

Läs våra ordningsregler och förtydligande av ordningsregler här: två pdf-filer