Hantering av personuppgifter

I egenskap av gymnasieskola med myndighetsutövning på laglig grund vill vi i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) göra dig uppmärksam på att du som elev/ditt barn finns i våra personregister med följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer/mobiltelefonnummer
  • E-postadress
  • Personnummer

Lillerudsgymnaiset har full respekt för din/ditt barns integritet och använder endast det minimum av uppgifter som krävs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.