Ingen corona på Lillerud

Vi har i dagsläget ingen coronasmitta på Lillerud och vår verksamhet på Lillerud löper på ungefär som vanligt tills vidare.

Vi följer myndigheternas råd och bevakar utvecklingen varje dag. Vi vidtar olika åtgärder efterhand som vi bedömer som lämpliga.

Förebyggande åtgärder
Den viktigaste uppmaningen till alla är att följa de allmänna hygienråden för att förhindra smittspridning. Och som alltid stanna hemma vid sjukdom för att undvika att smitta andra.

Tror du att du har exponerats för coronavirus ska du kontakta vården via telefon 1177 för rådgivning när det gäller provtagning och vård.

Aktuell information finns också på Folkhälsomyndigheten.se. Det går även att ringa det nationella informationsnumret 113 13 för allmän information.

Inställda resor och APL
Vårens utlands-APL har ställst in, men övrig APL i Sverige genomförs som planerat. Vi har också avbokat en rad studiebesök och resor.

Följer utvecklingen
Vi följer hela tiden utvecklingen och att vi är beredda på att det snabbt kan bli förändringar när det gäller coronasmittan.

Vid oro och frågor kan elever och vårdnadshavare vända sig till vår skolsköterska. Karin har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.

Vid sjukfrånvaro
Det är möjligt att sjukfrånvaron kommer att bli högre i vår både bland elever och personal. Vi kommer att jobba för att genomföra så mycket av undervisningen som vi kan. Elever som varit sjuka har också rätt till extra hjälp när de är tillbaka i skolan. Vi ska göra allt vi kan för att inte eleverna ska drabbas.

Vad händer på Lillerud om alla gymnasieskolor i Sverige ska stängas under en period? 
Vi kommer inte lägga ner undervisningen i en sådan situation. Eleverna och lärare jobbar då hemifrån och kommunicerar via e-post och vår lärplattform. Där finns kursplaneringar och uppgifter, och eleverna kan lämna in arbeten som gjorts i hemmet. Detta arbetssätt kommer att fungera olika bra i olika ämnen. Praktiska moment kommer att tas igen senare när skolan öppnat igen.

Om skolan stängs under en längre period kan det bli aktuellt att därefter utnyttja lov och helger för att komma ikapp med skolarbetet. Låt oss hoppas att vi slipper göra det.