#vårbruk201

Vårbruket på Lillerud är i det närmsta klart!

Nu är det mesta klart i vårbruket. Återstår en del stängsling och släpp av djur på bete, sedan fortsätter det med vallskörden. Den mest intensiva perioden för lantbruket är igång! Här kör Oliver sista delen på fältet.