Elevhälsa

Elevhälsan finns för att måna om din hälsa så att du mår bra och som ett stöd för ditt arbete på skolan.

Att klara av dina studier är viktiga frisk- och skyddsfaktorer för din hälsa. Elevhälsan är en del av skolans elevvårdande insatser och hälsofrämjande arbete och är en helhet för att främja hälsan. Vi finns där för frågor och funderingar och med vår erfarenhet och kunskap så hjälper vi dig vidare. I elevhälsan ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och speciallärare. Vid vissa tillfällen finns även studie- och yrkesvägledare, fritids- och elevhemspersonal med.

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal om frågor kring studiesituation, trivsel, livsstil mm.

Vår skolsköterska heter Karin Sandström.
054-840 862/070-328 32 51 karin.sandstrom@lillerud.se
På skolan måndag, onsdag och torsdag kl.07:30-16:00.

Skolkurator

Kuratorns uppgift är att vara ett stöd för eleven som går i skolan och stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och i relation till sin omgivning, familj och skola.

Vår vikarierande skolkurator heter Mira Jönsson.

070-328 34 63 mira.jonsson@lillerud.se
På skolan måndag kl.12:00-20:00 och onsdag-torsdag kl.08:00-17:00

Specialpedagog

Vår specialpedagog har en handledande roll och arbetar med personal och ledning för att bidra till skolans pedagogiska utveckling. Hon ger råd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

Vår specialpedagog är Marie Fridlund
054-840 822, 073-328 12 70 marie.fridlund@lillerud.se

Speciallärare

Våra speciallärare arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd. Detta sker både enskilt, i mindre grupper och ute i klasserna. De är dessutom samordnare för resurstidernas ansökningar och innehåll.

Viola Jansson
054-840 821 viola.jansson@lillerud.se