För dig med djurintresse

Lilleruds djurvårdsutbildning riktar sig till dig som har ett stort djurintresse och vill lära dig mer om sällskapsdjur. Du blir examinerad djurvårdare och kan jobba med hundar, katter, kaniner, gnagare, sällskapsfåglar och reptiler. Utbildningen ger möjlighet till certifikat för zoohandel.

Dina studier

 

På Lillerud varvar vi teori med praktik. Du får lära dig hantera, utfodra och sköta olika djurarter samtidigt som du får kunskap om teorin bakom. I utbildningen ingår kunskaper om djurs anatomi, deras beteenden och näringsbehov. Du får lära dig att utföra hälsokontroller samt hur stall och djuranläggningar ska skötas. Stor vikt läggs också vid djurens hälso- och sjukvård samt smittskydd.   Du får en teoretisk grund för att därefter praktiskt utföra övningar och arbete i skolans olika stallar. Teoretiska och praktiska kunskaper fördjupar du sedan under APL-tiden (arbetsplatsförlagda utbildning) ute i arbetslivet på exempelvis veterinärklinik, djursjukhus, hunddagis eller zooaffär. Läs mer om certifikat för zoohandel: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/zoohandel.106.4ef62786124a59a20bf80002671.html

Högskolebehörighet

Du får grundläggande behörighet för högskola/universitet på Lillerudsgymnasiet. Grundläggande behörighet innebär att du läser:

  • Svenska 2
  • Svenska 3
  • Engelska 6

Kurserna ligger inom dina 2500 p och valet görs inför åk.2.

Utökad behörighet innebär att du läser:

  • Matematik 2 (kan även ge meritpoäng)
  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2

Meritvärdeshöjande kurser innebär att du läser

  • Moderna språk- Steg 3
  • Engelska 7

APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Minst 15 veckors APL ingår i utbildningen och ligger under årskurs 2 och 3. Utbildningen är förlagd ute på ett företag där du får prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Dina kontakter på arbetsplatsen kan leda till jobb efter gymnasiet eller till sommarjobb.

Utbildade handledare

Lillerud har som mål att alla handledare på APL-platser ska ha genomgått en handledarutbildning.

Det kan du bli

Djurvårdsutbildningen leder till en yrkesexamen som djurvårdare. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta i zooaffär, på ett hunddagis eller hundpensionat, på ett katthem eller starta uppfödning av sällskapsdjur.

Inom Naturbruksprogrammet – Djur

Djurvårdare | Hunddagisföreståndare | Djuruppfödare

Yrkeshögskola – Djur

Djurvårdare | Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens

Högskola/universitet – Djur

Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare | Veterinär | Agronom – husdjur

Exempel på andra utbildningar

Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare | Lärare | Polis

Anläggningar

För djurvårdsutbildningen har vi ett djurhus,  en mindre veterinärklinik och ett hunddagis. I anslutning till dessa finns klassrum och grupprum.

I djurhuset finns illrar, akvarier, kaniner, olika gnagare, sällskapsfåglar och reptiler. På veterinärkliniken och på hunddagiset har du som elev praktik. Veterinärkliniken är också öppen för allmänheten vissa dagar och på hunddagiset går både externa hundar och personalhundar.

 

 

 

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar gällande utbildningen eller skolan så är du välkommen att kontakta oss.

Samordnare djurvård

Simone Sjölund 073-598 85 44

Så söker du till oss

Lillerudsgymnasiet har riksintag på alla utbildningar, vilket innebär att du kan söka till oss var du än bor i Sverige.

Du kan söka till oss på olika sätt. Dels via det system som just din skola använder. Hör med din SYV hur du får inlogg och lösen.

Du kan också söka i pappersformat. Ansökan hämtar du nedan.

Ansökningsblankett sida 1

Programblad

Ladda ner programblad för utskrift här.

Programblad

Lilleruds magasin

Beställ eller ladda ner Lilleruds magasin

Lilleruds magasin