Lämna personuppgifter

Här kan du lämna dina personuppgifter digitalt. Från och med den 16:e augusti. Dessa lämnas i AdelaNet av Tersus skolsystem (extern länk).

https://www3.adelanet.se/adela/lillerud/vh


Om du av någon anledning inte kan lämna dina uppgifter digitalt, går det bra att ladda ner blanketten som PDF och lämna den till mentorn. Ladd ned blanketten Skola 24 Elevkort.pdf här.

Skola24

Lillerudsgymnasiet använder Skola24 för att registrera giltig och ogiltig frånvaro. När en elev är frånvarande kan Skola24 skicka ett SMS eller e-postmeddelande så att du får information samma dag som frånvaron för ditt barn rapporteras. För att detta ska fungera krävs att du har en korrekt e-postadress registrerad i Skola24.
I Skola24 kan du:

  • Se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport).
  • Meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro genom att trycka på knappen Ta del av visad frånvaro.
  • Sjukanmälan sker till skolexpeditionen varje dag mellan 07.30-09.30 på tfn 054-84 08 00.
  • Hitta kontaktuppgifter för ditt barns lärare.

Tillgång till det ovan nämnda i Skola24 är kostnadsfritt för dig som förälder.
Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att anmäla dig och få tillgång till Skola24. Det du behöver göra för att få en egen inloggning är ange korrekta kontaktuppgifter samt aktivera ditt konto. Personnumret används för en säker identifiering av dig som förälder och krävs när du registrerar dig. När ditt Skola24-konto är registrerat får du ett e-postmeddelande med en aktiveringskod. Med hjälp av aktiveringskoden och ditt personnummer aktiverar du ditt eget konto och väljer då ditt personliga användarnamn och lösenord. Sedan kan du börja använda Skola24. Vill du inte använda Skola24 kan du bortse från aktiveringsmeddelandet.

Du kan endast se uppgifter som rör ditt eget barn fram till dess att barnet är myndigt. Observera att du själv ansvarar för att ditt användarnamn, lösenord och aktiveringskod till Skola24 inte lämnas ut till obehöriga!