Ledighet

På Lillerudsgymnasiet gäller restriktivitet vid beviljande av ledighet.

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Ansök hos din mentor

Ansökan om ledighet görs hos mentor som kan besluta om ledighet upp till tre dagar per termin.

Ansök hos rektor

Ansökan om ledighet mer än tre dagar görs hos rektor som tar beslut. Ladda ner ledihetsansökan här:

Ledighetsansökan – elev (pdf)