Utbildningar

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. När du söker till Naturbruksprogrammet väljer du också vilken inriktning du vill ha. Vi har tio olika utgångar inom våra inriktningar.

Efter examen har du som elev de kunskaper som krävs för att arbeta inom naturbrukssektorn med djur, växter, mark, teknik och entreprenörskap.

Oavsett vilken utbildning du väljer har du möjlighet att skaffa grundläggande högskolebehörighet, genom det individuella valet. Det finns också möjlighet för dig som vill ha en yrkesexamen att samtidigt läsa naturvetenskaplig fördjupning som förbereder dig för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskap.

Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att genomföra ditt gymnasiearbete som i sin tur ska leda fram till en yrkesexamen som exempelvis: hästskötare, djurvårdare, djurskötare eller arbete inom lantbruk.

Kunskaperna får du genom en kombination av teoretiska kunskaper och praktiskt arbete, både på skolan och ute i verkliga arbetslivet. Minst 15 veckor av din utbildning är APL (arbetsplatsförlagt lärande) på någon av skolans APL-platser.