APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är för de delar av de yrkesförberedande gymnasieprogrammen som är förlagda till en arbetsplats.

Det är en praktik där du som elev får tillfälle att arbeta praktiskt inom din framtida bransch. APL omfattar minst 15 veckor och ligger i årskurs 2 och 3. En handledare ska finnas på praktikplatsen. Detta är en möjlighet för dig att skaffa ett nätverk, erfarenhet och kunskap för ditt arbetsliv men även stora möjligheter att få ett extrajobb under din studietid.

Lillerudsgymnasiet har som mål att alla våra handledare skall ha genomgått handledarutbildning för att på bästa sätt ta hand om dig ute på din APL-plats.

APL-samordnare

Vi har en APL-samordnare på skolan som håller i all informationen till de elever som ska ut på APL. Dessutom ser samordnaren till att varje APL-plats är godkänd och säkerställd.

APL-bank

Skolan hjälper dig som elev att skaffa en APL-plats. Vi ha en APL-bank med alla företag som vi har samarbete med. Där kan du få information var företaget ligger, kontaktuppgifter och vilka moment du får arbeta med.

Arbetsuppgifter

Vad man arbetar med på sin APL-plats är beroende på vilken kurs som ska genomföras. Detta får du reda på innan du genomför din praktik. Dessa moment är också de som läraren på skolan följer upp och sätter betyg på.

APL utomlands

Lillerudsgymnasiet har ett samarbete med flera APL-företag utomlands. Du som elev har möjlighet att ansöka om en plats i åk.3.