Studie- och yrkesvägledning

Du har möjlighet att under din studietid få hjälp med studievägledning.

Hit vänder du dig för att planera dina studier, få tips och råd för vidare studier och arbete. Processen inleds redan i åk.1 och ligger som en röd tråd genom hela din gymnasieutbildning. Du får information och vägledning inom:

  • Din egen utbildningstid inom programmet – utgång
  • Högskolbehörighet, meritpoäng, individuell val, antagningsstatistik, behörighetskrav m.m.
  • Yrkeshögskola/högskola/universitet
  • Yrken och arbetsmarknad

Vägledningsprocessen sker både i grupp och enskilda samtal.

Studie- och yrkesvägledare Sarah Arnefur tel: 073-929 44 29