Stöd i dina studier

På Lillerudsgymnasiet har du alla möjligheter att lyckas och få stöd i dina studier.

Till din hjälp har du:

Mentorsystem

På Lillerud har vi ett väl utvecklat mentorsystem. Mentorerna följer dig under hela din studietid.

Tvålärarsystem

Utifrån behov i klassen jobbar vi med ett tvålärarsystem. Tvålärarsystemet innebär hjälp till alla elever, oavsett studiesituation och betygsmål.

Egen dator

Under din studietid har du tillgång till en egen dator. Där finns det bland annat olika program för studiestöd.

Resurstid

Schemalagd resurstid tillämpas ofta.

Läxhjälp

Vi har läxhjälp två kvällar i veckan.

Elevhälsan

Vill du ha mer stöd är du välkommen att vända dig till elevhälsan eller din mentor.