Stöd i dina studier

Du behöver lägga tid på dina studier. Hur du hanterar din tid blir avgörande för hur du klarar dina studier.

Att hantera sin tid effektivt handlar om att du har god självkännedom om vad du själv behöver: var, när och hur du lär dig bäst, vad du behöver för att ha balans i livet, att du kan göra realistiska planeringar och fullfölja dem. Detta är något som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv där de flesta jobb kräver att du behärskar färdigheten att planera och använda din tid på ett effektivt sätt.

För dig som är i behov av extra stöd

Vi vill medvetandegöra dina studier och ge dig stöd på olika sätt:

Ladda ner skolans rutiner vid frånvaro här: pdf-fil

Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter och/eller att du har svårt att strukturera dina studier. Vi försöker tillsammans med berörd personal finna struktur, hitta lösningar och verktyg för att kunna stödja dig på bästa sätt. Genom vårt förhållningssätt vill vi ge dig ett positivt bemötande för att uppmuntra och motivera dig i dina studier.

Ladda ner handlingsplan för elevstödjande åtgärder här: pdf-fil