Vill du arbeta med lantbrukets djur, odling och teknik?

Inriktningen ger kunskap om mark, växter, djur, teknik, maskiner och entreprenörskap.

Du får lära dig om produktion av varor och tjänster inom lantbruksnäringen.

I utbildningen ingår kunskaper om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård.

Du får kunskap om allt från hur man kör traktor till vilket foder som passar bäst för gårdens djur.

Vill du se hur en dag för en lantbrukare kan se ut? Kolla in här.

 

Dina studier

I utbildningen varvas  teori och praktik. Under dina tre år på skolan lär du dig att köra och sköta maskiner. Med traktor får du utföra olika moment under vår- och höstbruk. Du plöjer, harvar, sår och skördar. Du lär dig också att sköta  djuren i djurstallarna, kor, får och grisar. Dessutom får du kunskap om djurens anatomi, fysiologi, utfodring, avel samt hälso- och sjukvård. Det finns tre utgångar att välja, djurskötare, odling och teknik,  eller bredd. Utbildningen leder till en yrkesexamen som djurskötare eller traktorförare inom lantbruket där arbetsmarknaden är mycket god.

Lantbruksdjur

Utgång lantbruksdjur är för dig som vill ha  fördjupad kunskap om de livsmedelsproducerande djuren (kor, grisar och får). Stor vikt läggs vid djuretik, djurens naturliga beteende, djurmiljö, djurhälsa och en djurskötsel som främjar detta. Du lär känna djuren i våra djurstallar och på ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Maskin

Utgång maskin är för dig som vill ha fördjupad kunskap om teknik och odling. Du lär dig om maskiner och teknisk utrustning, hur man underhåller och reparerar lantbrukets maskiner. Stor vikt läggs på färdighetsträning då du kör ute på våra åkrar och arbetar i vår maskinhall. Lantbruk – en framtidsbransch! Vill du veta mer om att arbeta med växtodling- Kolla in filmen här.

Lantbruk

Det här är utgången för dig som är intresserad av både lantbruk och djur. Du får kunskaper om maskiner, teknisk utrustning och olika underhållsarbeten. Dessutom får du lära dig om de livsmedelsproducerande djuren (kor, grisar och får). En viktig del i utbildningen är den praktiska färdighetsträningen både i djurstallar och ute på åkrar, dels på skolan men även på ditt arbetsplatsförlagda lärande. Du har genom dina individuella val möjlighet att ytterligare specialisera dig mot antingen djur eller teknik.

Högskolebehörighet

Du får grundläggande behörighet för högskola/universitet på Lillerudsgymnasiet. Grundläggande behörighet innebär att du läser:

  • Svenska 2
  • Svenska 3
  • Engelska 6

Kurserna ligger inom dina 2500 p och valet görs inför åk.2.

Utökad behörighet innebär att du läser:

  • Matematik 2 (kan ge meritpoäng)
  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2

Meritvärdeshöjande kurser innebär att du läser

  • Moderna språk- Steg 3
  • Engelska 7

Det kan du bli

Inom Naturbruksprogrammet – Lantbruk

Lantbrukare | Traktorförare | Djurskötare

Yrkeshögskola – Lantbruk

Driftledare Lantbruk | Agrotekniker | Klövvårdare

Högskola/universitet – Lantbruk

Jägmästare | Lantmästare | Veterinär | Agronom

Exempel på andra utbildningar

Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare | Lärare | Polis

APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Minst 15 veckors APL ingår i utbildningen och ligger under årskurs 2 och 3. Utbildningen är förlagd ute på ett företag där du får prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Dina kontakter på arbetsplatsen kan leda till sommarjobb under dina studieår och till jobb efter gymnasieexamen.

Anläggningar

 

Lilleruds jordbruk
Lilleruds skoljordbruk består av:
235 hektar produktiv skogsmark och 80 hektar övrig mark.

325 hektar odlad mark varav 125 är arrende fördelat på ca 100 hektar vall och bete, 215 hektar spannmål. 85 hektar av den odlade marken odlas enligt KRAV:s regler för ekologisk odling. 10 hektar består av viltåker, rasthagar, trädor och kantzoner. Största grödan är höstvete, cirka 80 hektar per år. Ladugård

6o mjölkkor av rasen rödbrokig boskap samt holstein samt rekrytering. Tjurkalvar säljs för vidare uppfödning.
Svinhus
96 suggor för smågrisuppfödning.
Fårhus
Cirka 20 tackor av rasen värmlandsfår
Maskinpark

Maskinparken består av ett antal traktorer, skördetröskor samt andra fordon och redskap. Varje år hyrs en ny tröska och harv. Även andra maskiner hyrs för att eleverna skall få ta del av den senaste tekniken, till exempel har vi i år hyrt en såmaskin med traktor.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar gällande utbildningen eller skolan så är du välkommen att kontakta oss.

Samordnare lantbruk

Maria Larsson 073-598 85 40

Så söker du till oss

Lillerudsgymnasiet har riksintag på alla utbildningar, vilket innebär att du kan söka till oss var du än bor i Sverige.

Du kan söka till oss på olika sätt. Dels via det system som just din skola använder. Hör med din SYV hur du får inlogg och lösen.

Du kan också söka i pappersformat. Ansökan hämtar du nedan.

Ansökningsblankett Del 1

Programblad

Ladda ner programblad för utskrift här.

Programblad

Lilleruds magasin

Beställ eller ladda ner Lilleruds magasin

Lilleruds magasin