Skolstall

Skolstall

Anläggningar

Ridhus

Lillerud har två ridhus, ett 20×80 och ett 20×60. Underlaget är en traditionell spån/sand/stenmjölsblandning, som sköts av eleverna tillsammans med lärarna. I ridhuset arrangeras en mängd olika aktiviteter, både fritidsaktiviteter och tävlingar i hoppning och dressyr. I det ena ridhuset finns även vagnslider och hinderförvaring. Två utomhusbanor finns med belysning varav den ena används som körbana. I anslutning till anläggningen finns också en terrängbana med olika hindertyper.

Skolstall

Skolstallet har 25 platser. Det är ljust och luftigt med breda stallgångar. Spolspilta, sadel- och selkammare, tvättstuga samt undervisningsplats finns i ena änden av stallet, där finns också kontor, kök samt lektionssalar.

Till föl och unghästar finns en lösdrift med plats för åtta hästar samt fyra uteboxar i anslutning till lösdriften.

Färjestad

All travundervisning sker via skolans travstall inne på Färjestads travbana, en av Sveriges största travbanor. Stallet har 10 boxplatser, selkammare, foderkammare och grupprum för undervisning och genomgångar. I stallet finns också ett litet kök och övernattningsrum för de elever som behöver övernatta i samband med till exempel travtävlingar eller stalljourer. Närheten till banans tränare är en utmärkt möjlighet att skaffa kontakter för APL och framtida jobb.