Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är för dig som inte läser på hemorten och har lång resväg. Du söker inackorderingstillägget hos CSN och du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du måste dessutom uppfylla följande villkor:

  • Programmet och den nationella inriktningen finns inte på hemorten.
  • Du ska ha minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan.

Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt hem och skolan. Se nedan:

 

 
Avstånd i km Kronor per månad
0-44 1 190
45-84 1 315
85-124 1 460
125-174 1 625
175-224 1 770
225-599 1 875
600-899 1 980
900-1 299 2 160
1 300- 2 350

 

Läs mer på http://www.csn.se