Bred behörighet för vidare studier

Att välja Naturbruksprogrammet med naturvetenskaplig fördjupning är en bra förberedelse för den som vill läsa vidare på universitet.

Lilleruds naturvetare specialiserar sig mot häst, djurvård eller lantbruk.

Efter studietiden har eleverna en yrkesexamen och dessutom särskild behörighet till högskolan.

Elever som väljer NA studerar Svenska 2 och 3, Engelska 6, Matematik 2 och 3, Kemi 1 och Fysik 1. Därtill utökat Matematik 4, Kemi 2 och Fysik 2.

Du har också möjlighet att välja Moderna språk, Samhällskunskap 1a2, Historia 1a2 och Engelska 7.

NA-eleverna väljer inriktning djurvård, hästhållning eller lantbruk. Många av dem läser vidare till akademiska yrken, ofta inom ”den gröna sektorn”. Det finns mängder av intressanta utbildningar på SLU och andra universitet.

Utbildningen varvas med teori och praktik. Dina teoretiska och praktiska kunskaper fördjupar du även under din APL (arbetsplatsförlagda utbildning) ute i arbetslivet på olika företag.

Dina studier

Utbildningen leder till en yrkesexamen som djurvårdare, hästskötare, djurskötare, maskinförare inom lantbruket beroende på val av yrkesutgång. Med naturvetenskaplig fördjupning läser du Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Dessutom läser du Matematik 2 och 3, Kemi 1 och Fysik 1b1 vilket ökar behörigheten till många universitetsutbildningar. Skolan erbjuder dig att även läsa Matematik 4, Kemi 2 och Fysik 1b2 och Fysik 2 som ger naturvetenskaplig behörighet och möjlighet att läsa vidare till bland annat veterinär, läkare och ingenjör.

NA Djurvårdare

NA Djurvårdare Djurvårdare med naturvetenskaplig profil En yrkesutgång som lockar många blivande veterinärer och djursjukskötare. Förutom dina naturvetenskapliga studier får du lära dig om sällskapsdjur och djurens hälso- och sjukvård. Du får Grundkurs i läkemedelshantering, https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/djurvardare.4.510b667f12d3729f91d8000103.html  enligt Jordbruksverkets föreskrift, med möjlighet till D9-behörighet vilket gör dig attraktiv på djurkliniker. Utbildningen är en bra grund både för dig som vill ut och arbeta direkt efter studenten och för dig som vill läsa vidare på högskola eller universitet. En stor fördel med Lilleruds utbildning är att du får en bra praktisk grund för dina vidare studier.

NA Hästskötare

Hästskötare med naturvetenskaplig profil mot ridning eller trav

Häst i kombination med naturvetenskapliga kurser är en lämplig grund för dig som vill läsa vidare vid SLU. Utvecklingen inom hästnäringen har gjort att till exempel Chalmers tekniska högskola bedriver forskning och ingenjörsutbildning inom hästsporten. Veterinär och agronom är också utbildningar som är en naturlig fortsättning på våra elevers yrkesbana. Många elever passar på att arbeta några år i Sverige eller utomlands med hästar innan högskolan eller universitetet tar vid. Du väljer själv om du vill inrikta dig mot ridning eller trav.

NA Lantbruk

Lantbruk med naturvetenskaplig profil

Lantbruk i kombination med naturvetenskapliga kurser är en lämplig grund för dig som vill läsa vidare till livsmedels- eller mark/växtagronom vid SLU. Många av våra elever väljer att utbilda sig till husdjursagronom. Fördelarna med att ha praktiska färdigheter i både traktorkörning, odling, teknik och djurskötsel betonas av SLU och skapar stor förståelse för både yrkesarbete och studier inom den gröna sektorn.

Högskolebehörighet

Grundläggande behörighet

Du får grundläggande behörighet för högskola/universitet på Lillerudsgymnasiet. Grundläggande behörighet innebär att du läst:

  • Svenska 2 och 3
  • Engelska 6

Särskild behörighet

Alla NA-elever läser Ma 2, Ma 3, Fy 1, Ke 1. Som utökat program kan du läsa även Ma 4, Fy 2, Ke 2, Eng 7, Sh 1a2, Hi 1a2

Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att du tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Om du t. ex. ska läsa till polis så krävs Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2. För vidare studier till veterinär krävs bl.a. Kemi 2, Fysik 2 och Matematik 4.

Eftersom du läser ett antal yrkeskurser inom biologiämnet så blir du också behörig i Biologi 2 och Naturkunskap 2. Du får hjälp via studie- och yrkesvägledning vilka kurser du behöver läsa för den särskilda behörigheten.

Det kan du bli

Inom Naturbruksprogrammet-NA

Djur: Djurvårdare | Hunddagisföreståndare | Djuruppfödare Ridning: Hästskötare | Stallchef | Ridlärare Lantbruk: Djurvårdare | Hunddagisföreståndare | Djuruppfödare

Yrkeshögskola

Djur: Djurvårdare | Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens Ridning: Hovslagare | Ridlärare | Ridsportentreprenör | Beridare | Unghästutbildare Lantbruk: Djurvårdare Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens

Högskola/universitet

Djur: Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare | Veterinär | Agronom – husdjur Ridning: Hippolog | Veterinär | Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare Lantbruk: Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare | Veterinär | Agronom – husdjur

Exempel på andra utbildningar

Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare | Lärare | Polis

APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Minst 15 veckors APL ingår i utbildningen och ligger under årskurs 2 och 3. Utbildningen är förlagd ute på ett företag där du får prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Dina kontakter på arbetsplatsen kan leda till jobb efter gymnasiet eller till sommarjobb.

Utbildade handledare

Lillerud har som mål att alla handledare på APL-platser ska ha genomgått en handledarutbildning.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar gällande utbildningen eller skolan så är du välkommen att kontakta oss.

Samordnare naturvetenskap

Christoffer Bergsten 073-598 85 51

Så söker du till oss

Lillerudsgymnasiet har riksintag på alla utbildningar, vilket innebär att du kan söka till oss var du än bor i Sverige.

Du kan söka till oss på olika sätt. Dels via det system som just din skola använder. Hör med din SYV hur du får inlogg och lösen.

Du kan också söka i pappersformat. Ansökan hämtar du nedan.

Ansökningsblankett Del 1

Programblad

Ladda ner programblad för utskrift här.

Programblad

Lillerudsmagasin

Beställ eller ladda ner Lilleruds magasin

Lilleruds magasin