Nationell idrottsutbildning – Ridsport

NIU – Ridsport är en specialidrottsutbildning vars mål är att du skall kunna kombinera din träning och tävling med studier på gymnasienivå. Du kan välja mellan hoppning och dressyr.

Målet är att du skall utvecklas så långt som möjligt under dina tre år på gymnasiet och därför måste du ha erfarenhet av träning och tävling redan innan du söker.

Du skall ha goda prestationer i hoppning 120 eller LA dressyr när du gör din ansökan. Motsvarande meriter gäller om du rider ponny.

På ditt schema kommer det att finnas inlagd tid för träning och tävling.

Som lärare och tränare på NIU har du:

I hoppning Jarle Grönhaug och Maria Grane level II, B-tränare i hoppning och Carina Andersson, SRL Level III.

I dressyr har du Barbro Lindström, SRL Level III och Fellow, hon är även Intermediere I domare.  Anki Carlsson, B-tränare i dressyr och Prix st Georg domare i dressyr.

Du som läser specialidrott kombinerar gymnasieexamen ”Hästskötare ridning” med många träningstimmar i sadeln och får dessutom möjlighet att gå ledarutbildning (Svenska ridsportförbundets basutbildning)  samt att göra yrkesprov för diplomerad hästskötarexamen vilket ger en grund för att kunna bli tränare eller för fortsatta studier på t ex hippologprogrammet. Många av våra elever har även deltagit i ridsportförbundets ryttarutveckling.

Ansökan till NIU ska göras senast 1 december. Ridprov och intervju sker i december-januari.

Mer information om Nationell idrottsutbildning på Svenska ridsportförbundets hemsida 

Dina studier

Hästutbildningen på Lillerud uppfyller HYNs (Hästnäringens yrkesnämnd) kvalitetskriterier för gymnasieutbildning inom hästnäring. Det innebär undervisning av väl utbildade lärare i en miljö där du träffar välmående hästar varje dag. Under utbildningstiden får eleverna kunskap om hästens anatomi, biologi, utfodring och avel. Här ingår även kunskaper om hästens träning, utbildning samt hälso- och sjukvård. I stall- och anläggningsskötsel får eleverna lära sig de dagliga rutinerna i hästarnas skötsel. Dessutom ingår körning av olika maskiner och redskap för skötsel av stall, hagar, ridhus, ridbanor och kringområden på anläggningen. Du får grunderna i ridning, körning och trav i årskurs 1 och utöver det tränar du med din häst för tränare två gånger i veckan. I årskurs två och tre tränar du med din häst tre tillfällen i veckan. I stall- och anläggningsskötsel ingår utfodring, mockning, banskötsel och köra traktor. Utbildningen varvas med teori och praktik. Du får en teoretisk grund för att sedan praktiskt utföra övningar och arbete i skolans egna stall. Dina teoretiska och praktiska kunskaper fördjupar du även under din APL (arbetsplatsförlagda utbildning) ute i arbetslivet.

Högskolebehörighet

Alla elever har möjlighet att läsa kurser grundläggande behörighet för högskola/universitet på Lillerudsgymnasiet. Grundläggande behörighet innebär att du läser:

  • Svenska 2
  • Svenska 3
  • Engelska 6

Kurserna ligger inom dina 2800 p valet och det är möjligt att välja bort den grundläggande behörigheten. Utökad behörighet innebär att du läser:

  • Matematik 2
  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2

Meritvärdeshöjande kurser innebär att du läser

  • Moderna språk- Steg 3
  • Engelska 7

Det kan du bli

Utbildningen leder till en yrkesexamen som hästskötare inom olika verksamheter. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta med ansvar för hästar och anläggning.Idag jobbar våra tidigare elever på ridskolor, hos tävlingsryttare, på polisrytteriet och hos travtränare. Du har möjlighet att studera vidare till olika yrken inom hästnäringen eller yrken inom andra områden.

Inom Naturbruk – Ridning

Ridlärare | Stallchef

Yrkeshögskola – Ridning

Hovslagare | Ridlärare | Ridsportentreprenör | Beridare | Unghästutbildare

Högskola/universitet – Ridning

Hippolog | Veterinär | Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare

Exempel på andra utbildningar

Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare | Lärare | Polis

APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Minst 15 veckors APL ingår i utbildningen och ligger under årskurs 2 och 3. Utbildningen är förlagd ute på ett företag där du får prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Dina kontakter på arbetsplatsen kan leda till jobb efter gymnasiet eller till sommarjobb.

Utbildade handledare

Lillerud har som mål att alla handledare på APL-platser ska ha genomgått en handledarutbildning.

Anläggningar

Ridhus, utebanor och terrängbana

Lillerud har två ridhus med måtten 20×80 och 20×60 meter. Underlaget är en traditionell spån/stenmjölsblandning, som sköts av eleverna tillsammans med lärarna. I ridhuset arrangeras en mängd olika aktiviteter till exempel hopp- och dressyrtävlingar. I ridhuset finns även vagnslider och hinderförvaring. Två utomhusbanor finns med belysning varav den ena används som körbana. I anslutning till anläggningen finns en terrängbana med bland annat en bank, upphopp, vattenhinder och torrgrav.

Skolstall

Skolstallet har 25 platser. Det är ljust och luftigt med breda stallgångar, spolspilta samt undervisningsplats. I sadelkammaren har hästarna sin utrustning. Hästarna har en hopp- och dressyrsadel. Här förvaras också övrig utrustning såsom benlindor, longeringslinor, grejor till dekorativ hästvård samt allt annat som hör till. I selkammaren finns olika typer av körselar, tömkörningsgjordar, tömmar och körträns som används till körundervisningen.

Färjestad

All travundervisning sker i skolans travstall inne på Färjestads travbana, en av Sveriges största travbanor. Stallet har 10 boxplatser, selkammare, foderkammare och grupprum för undervisning och genomgångar. I stallet finns också ett litet kök och övernattningsrum för de elever som behöver övernatta i samband med till exempel travtävlingar eller stalljourer. Närheten till banans tränare är en utmärkt möjlighet att skaffa kontakter för APL och framtida jobb.

 

 

 

 

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar gällande utbildningen eller skolan så är du välkommen att kontakta oss.

Samordnare NIU

Barbro Lindström 073-598 85 48

Så söker du till oss

Lillerudsgymnasiet har riksintag på alla utbildningar, vilket innebär att du kan söka till oss var du än bor i Sverige.

Du kan söka till oss på olika sätt. Dels via det system som just din skola använder. Hör med din SYV hur du får inlogg och lösen.

Du kan också söka i pappersformat. Ansökan hämtar du nedan.

Sista ansökningsdag för NIU är 1/12!

Ansökningsblankett Utbildning Ansökningsblankett NIU

Lillerudsmagasin

Beställ eller ladda ner Lilleruds magasin

Lilleruds magasin