Ta med husdjur

Under studietiden vid Lillerudsgymnasiet har du möjlighet att ta med din hund, kanin eller gnagare. Reptiler är dock inte tillåtna.
På skolan finns bland annat tillgång till träningsplan med agilityhinder och uteburar till kaniner.

Många av våra elever tar med sig sin hund till skolan och boendet. För allas trivsels skull får din hund genomgå ett enklare test för att se så att allt kommer att fungera för din hund att bo på skolans elevhem. Det är många hundar av olika raser och kön som bor på skolan så miljön för en hund är spännande men också livligare än hemmamiljön.

Det är också möjligt att ta med din gnagare eller kanin. Skolan har uteburar med tillhörande rasthagar. Eleverna delar på skötseln under helgerna och din kanin kan få halm, hö och havre från gårdens egen produktion.

Reptiler är inte tillåtna att ta med till skolan.