Kontakt

Administration

Elevhem/Fritid

Elevhälsa

Instruktör

Köket

Lärare

Skolledning

Lokalvård

Övrig personal