Sjukanmälan

Följande gäller vid sjukanmälan av elev.

  • Sjukanmälan sker till skolexpeditionen (054-840 800) varje dag mellan kl. 07:30 – 09:00.
    Har du lektion kl. 08:30 skall sjukanmälan ske före första lektionen.
    Är du under 18 år, sjukanmäler vårdnadshavare.
  • Blir du sjuk under dagen så går du till skolexpeditionen och sjukanmäler dig.
  • Under din APL sjukanmäler du dig till din handledare och till skolexpeditionen.
  • Sjukanmälan som sms eller e-postmeddelande till mentor eller via kamrat, godkänns inte.