Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras senast 08:00 på telefonnummer 054-840 800 varje dag.
Är du under 18 år måste sjukanmälan göras av vårdnadshavare.

Om du blir sjuk under dagen ska anmälan göras till din mentor.

 

Telefonnummer till arbetslagen

Djur: 054-84 08 35 eller 054-84 08 30
Häst: 054-84 08 40
NA: 054-84 08 45
Lantbruk: 054-84 08 20