Internationalisering

På Lillerudsgymnasiet vill gärna att du som elev ska utveckla en förståelse för andras sätt att leva och tänka och att du ska ha förutsättningar att jobba i en globaliserad värld, både i Sverige och utomlands. Vi jobbar därför med vårt internationella arbete både i klassrummet och under resor ut i världen. 

De senaste fem åren har vi rest med elever till Uganda, Botswana, Irland, Frankrike och Storbritannien. Intresset bland eleverna är mycket stort och de som fått möjligheten att åka har fått minnen och kunskaper för livet.

Genom Erasmus+ (EU:s program för internationellt samarbete och utbyte) kan elever söka APL i Irland, Skottland, Frankrike, Belgien och Holland under tre veckor i åk 3. Lillerud har APL-platser inom djurvård, häst och lantbruk. Som elev bor du i en värdfamilj och förutom att du fördjupar dina yrkeskunskaper får du uppleva ett annat vardagsliv än det svenska och du förbättrar samtidigt också dina språkkunskaper.

De senaste två åren har vi deltagit i ett Erasmusprojekt inom entreprenörskap i samarbete med skolor från Norge, Lettland och Italien. Syftet med projektet är att skapa ett samarbete mellan skola och näringsliv. Vi har träffar, en i varje land, då elever och lärare är engagerade i så kallade Innovation Camps. Under varje Innovation Camp jobbar eleverna med verkliga problem som de ska hitta lösningar på. Förslagen bedöms sedan av en jury som utser en vinnare. Eleverna deltar även i skapandet av en app för entreprenöriellt lärande och samarbete.

I undervisningen jobbar vi med internationella frågor genom till exempel FN-rollspel, FN:s Globala Mål för hållbar utveckling, återvinningsprojekt och brevväxling med våra partnerskolor. Vi arbetar också för att hitta nya möjligheter, samarbeten och utmaningar för att utveckla skolans internationella profil.


Bilden är från ett av våra besök i Uganda.