Internationalisering

På Lillerudsgymnasiet vill vi att du som elev ska utveckla en förståelse för andras sätt att leva och tänka och att du ska få förutsättningar att jobba i en globaliserad värld, både i Sverige och utomlands.

Att arbeta med olika internationella projekt har sedan 2015 blivit en naturlig del av vår verksamhet. Vi gör det med stöd i styrdokumenten, men framför allt utifrån vår övertygelse att det är nödvändigt i en föränderlig värld. Genom vårt internationella arbete vill vi vidga perspektiven för elever och personal och bidra med kunskaper och erfarenheter som är utvecklande både yrkesmässigt och personligt. Vi är övertygade om att kopplingen till en internationell verklighet skapar en förståelse och en nyfikenhet som vi lärare aldrig kan förmedla genom teoretiska exempel.

FN:s Globala mål är en viktig del av våra internationella projekt liksom läroplanens fyra övergripande perspektiv; miljöperspektivet samt det historiska, det internationella och det etiska perspektivet.

Aktuella projekt

  • Genom Erasmus+ mobilitet erbjuds elever i åk 3 göra del av sin APL i Irland, Holland eller Belgien. Fler europeiska länder planeras inför nästa läsår.
  • Erasmus ackreditering, 2021-2027, som möjliggör för personalen att jobbskugga, delta i kurser och genomföra undervisningsuppdrag i något europeiskt land.
  • Erasmus Partnerskap med Foss Vidergående Skole i Oslo med inriktning på Innovation camps.

Tidigare projekt

  • Erasmus partnerskap inom entreprenörskap och med Innovation camps i Norge, Sverige, Italien och Lettland.. Planerat för fortsatt samarbete med Norge inom hållbarhet, entreprenörskap och digitalisering.
  • Atlas partnerskap och Athena utbyte med Bukalasa Agricultural School, Wobulenzi, Uganda med fokus på hållbar utveckling, återvinning och resurshantering.
  • Atlas partnerskap med Kasubi Parents’ School, Kampala, Uganda med fokus på Ung företagsamhet.
Ett av våra besök i Uganda.

Ett av våra besök i Uganda.