Internationalisering

På Lillerudsgymnasiet bedriver vi flera internationella projekt

 

Vi vill att eleverna ska utveckla sin förståelse för andra sätt att leva och tänka vilket gör dem mer förberedda att verka i en globaliserad värld, i Sverige eller utomlands. Vidare vill vi stärka deras yrkeskunnande och ge dem kunskaper om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

De senaste tre åren har vi rest med elever till Uganda, Botswana, Irland och Storbritannien. Intresset bland eleverna är mycket stort och de som fått möjligheten att åka vittnar alla om minnen och kunskaper för livet.

I Uganda samarbetar vi med två skolor, Bukalasa Agricultural College i Wobulenzi och Kasubi Parents’ School i Kampala. Vårt samarbete rör hållbar utveckling och entreprenörskap. Samarbetet med Botswana har vi nyss påbörjat och vi planerar för ett läger kring sport och social hållbarhet tillsammans med två skolor där, Crescent School i Lobatse och Moshupa Senior Secondary School i Moshupa. Ett samarbete med Buhare Institute i Musoma i Tanzania är också i startgroparna. Vi jobbar hela tiden aktivt för att hitta nya möjligheter och utmaningar för att utveckla skolans internationella profil och elevernas kunskaper och förståelse.

Genom Erasmus+ kan elever söka APL i Irland och Skottland under tre veckor i åk 3. Vi har APL-platser inom djurvård, häst och lantbruk. Eleverna får bo i värdfamiljer och förutom att de utvecklar sina yrkeskunskaper får de uppleva ett annat vardagsliv än det svenska och förbättrar sina språkkunskaper. Våra yrkeslärare genomför också jobbskuggning här.

Det europeiska APL-arbetet utvecklas för närvarande och vi kommer att erbjuda platser i andra länder också.

I undervisningen jobbar vi med internationella frågor genom t.ex. FN-rollspel, FN:s Globala Mål för hållbar utveckling, återvinningsprojekt och brevväxling med våra partnerskolor.