Internationalisering

På Lillerudsgymnasiet bedriver vi flera internationella projekt

Irland och Skottland

Genom Erasmus+ kan elever söka APL i Irland och Skottland under tre veckor i åk 3. Vi har APL-platser inom djurvård, häst och lantbruk. Våra yrkeslärare genomför också jobbskuggning här.

Bukalasa Agriculturalschool, Wobulenzi, Uganda

Bukalasa är en lantbruksskola och genom det här Athenaprojektet lär vi av varandra inom djurproduktion, växtodling, återvinning och resurshantering. Det blir också spännande kulturmöten! Vi har besökt skolan flera gånger och de har varit i Sverige en gång.

Kasubi Parents’ School, Kampala, Uganda

Den här skolan ligger mitt i Kampala och eleverna är 13-19 år. I det här Atlasprojektet samarbetar vi kring entreprenörskap och utbyter erfarenheter kring de UF-företag eleverna på respektive skola startar. Även den här skolan har vi besökt ett flertal gånger och i augusti/september kommer de till Lillerudsgymnasiet.”