Traktor, elev

Bra arbetsmarknad för naturbruksutbildade

På Lillerud märker vi att arbetsmarknaden är bra för våra elever. Framförallt lantbrukselever, travelever och djurvårdare med grundläggande kurs i läkemedelshantering har ofta lätt att få jobb direkt efter studenten.

Nu har Skolverket gjort en rapport om framtiden tillsammans med SCB och regionerna. Där lyfter man fram naturbruksprogrammet som ett av de program som behöver utbilda fler ungdomar framöver. Idag studerar ungefär 5 % av de värmländska gymnasieungdomarna på naturbruksprogrammet, och enligt rapporten behöver det öka till 7 % för att täcka arbetsmarknadens behov. Här finns alltså utrymme för fler ungdomar att upptäcka naturbruket och de olika yrken som finns där.

Brist på naturbruksutbildade i framtiden

Rapporten pekar ut naturbruksutbildade som en bristvara i framtiden, både i Värmland och i landet som helhet. Maskinförare inom lantbruk, djurskötare inom lantbruk och djurvårdare med medicinsk behörighet pekas ut som särskilda bristyrken i rapporten.

Det här är såklart glädjande för oss som jobbar med naturbruksutbildning, och det känns bra när en statlig rapport säger ungefär samma sak som vi redan hade på känn, att naturbruket är en viktig bransch både nu och i framtiden, och att behovet av välutbildad arbetskraft är stor i de gröna näringarna.

Naturbruksprogrammet ger en bred allmänbildning med praktiska och teoretiska kunskaper som är användbara i många yrken. På Lillerud lär man sig att komma upp på morgonen och lösa de arbetsuppgifter som finns för dagen. Det är djur, verktyg och maskiner som ska hanteras klokt oavsett om man är trött eller inte.

Inspirerande film från LRF Värmland

Tillsammans kan vi få fler ungdomar att upptäcka naturbruksprogrammet. Inte minst föräldrar och studievägledare är viktiga påverkare i valet av gymnasieutbildning. Praktikvärdar och andra företrädare för näringarna är också viktiga för att sprida en ärlig men positiv bild av yrkena. LRF Värmland har gjort en jättebra film om att jobba inom lantbruk och skogsbruk. Se gärna den och sprid den till ungdomar! Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=VJdEEnckJNM&t=3s

Rapporten från Skolverket vänder sig främst till kommuner och andra skolhuvudmän för att ge vägledning vid planering av antalet utbildningsplatser på gymnasieskolans olika program. Länk till rapporten: https://www.skolverket.se/publikationsserier/regionala-planeringsunderlag/2023/planeringsunderlag-for-gymnasial-utbildning-varmlands-lan