Bygger nytt för att hindra smitta bland hästarna

Nu bygger vi isoleringsstall för hästar på Lillerud. Bygget ska starta innan sommaren och stallet beräknas stå klart i oktober. Problemen med smitta bland hästarna på skolan har ökat markant på senare år. Ett isoleringsstall som ligger lite avsides ger möjlighet att avskilja smittade hästar från de friska och på så sätt hindra vidare smittspridning.

I flera år har ett isoleringsstall diskuterats och planerats men nu gör vi alltså slag i saken och bygger det. Det löser inte alla problem med smittor men är en viktig bit i att förebygga och hantera smitta bland hästarna. Med det nya stallet räknar vi med att ha både färre och kortare perioder än i dag när anläggningen är stängd på grund av smitta, till glädje för alla som har häst på skolan. Det är ett sextiotal elever som har hästen med sig på skolan, och många vill åka iväg på tävling och träning på helgerna. När vi har smitta och anläggningen är stängd går inte det. Men nu ska vi alltså ändra på den saken och se till att problemen med smittor minimeras. Isoleringsstallet kommer att ha plats för sex hästar med tillgång till rasthagar och möjlighet att motionera hästarna. Placeringen blir en bit bort från våra befintliga stall så vi inte riskerar att smitta friska hästar även vid luftburen smitta, men ändå så nära att det blir enkelt och säkert att sköta om hästarna som står där.