Corona

På den här sidan hittar du åtgärder och information om vad Lillerud gör när det gäller Corona, Covid-19.

2020-11-27
På måndag 30/11 öppnar skolan igen efter två veckors distansundervisning. Vi stängde hastigt för att hindra ett större utbrott av smitta och jag tror det var ett bra beslut. Vi har totalt haft 11 fall av covid-19 fram till nu. Det senaste fallet blev bekräftat i lördags. Enstaka fall får vi räkna med att det kommer efterhand.

Säkra kvalitén på utbildningen
En längre period av distansundervisning skulle äventyra kvaliteten i utbildningen och därför är det viktigt att hålla skolan öppen med undervisning på plats. Framförallt praktiska delar av utbildningen måste göras i skolan. Även för teoretiska ämnen är det en klar fördel med undervisning i skolan. Regeringen har öppnat för att skolor kan förlägga delar av undervisningen på distans om det är nödvändigt för att minska trängseln i skolan, och det är flera skolor som valt att göra så. Min bedömning är att vi inte behöver ta till det på Lillerud. Vi är en liten skola med ganska gott om utrymmen trots allt. Vi har relativt små klasser och en del undervisning i ännu mindre grupper och utomhus.

Jag hoppas att vi inte ska behöva stänga skolan igen. En förutsättning för det är att vi alla kan hjälpas åt att tillsammans följa de rekommendationer som finns i samhället och även de särskilda åtgärder som vi gör på skolan.

Nya rutiner och allas ansvar
Hittills i höst har elever umgåtts ganska närgånget på raster och fritid men det måste vara slut med det nu. Nu är det allvar! Nu har vi chansen att ta ansvar och visa omtanke om varandra genom att följa restriktionerna. Vi ska påminna varandra om att göra rätt. Om vi gör rätt ska ingen behöva känna någon större oro för att bli smittad i skolan.

Under den senaste veckan har vi vidtagit en mängd nya åtgärder och planerat för att göra miljön på skolan mer smittsäker. Det handlar om glesare möblering, begränsning av antal personer i vissa lokaler, ännu större tillgång på handsprit, bättre skyltning som påminner om vad som gäller m.m. Lärare och instruktörer som i vissa moment behöver vara nära elever kommer att använda visir och/eller munskydd.

Min viktigaste uppmaning till eleverna är att tänka på det egna agerandet, läsa på skyltar och lyssna på uppmaningar och ta till sig vad som förväntas av oss i undervisningen, på raster och på fritiden. Jag vet att det kan vara tråkigt att behöva tänka på smittrisker och självdisciplin men i nuläget är det nödvändigt. Vi måste betrakta alla människor som potentiella smittbärare och därför hålla avstånd. Det är det som är så olustigt med detta coronavirus, att man kan vara smittsam även utan symtom.

På måndag kommer alla elever att få tydlig information av sina lärare om vad som gäller. Internatföreståndaren kommer också att skicka ut information om lite nya regler för boendet.

Självklart gäller följande allmänna råd:

  • Stanna hemma om du har förkylningssymtom. Blir du sjuk i skolan ska du sjukanmäla dig och åka hem snarast.
  • Håll avstånd till andra människor, även kompisar.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, eller handsprit.
  • Undvik att peta dig själv i ansiktet. Ögon och näsa är viktiga smittvägar för viruset.
Att ta ansvar, visa omtanke och att jobba tillsammans är Lilleruds kärnvärden. Nu är de viktigare än någonsin!

Anders

 

2020-11-13

Vi övergår till distansundervisning

Vi har sedan igår sex bekräftade fall av Covid-19 på Lillerud. Det är ingen bra utveckling. För att hindra att vi får ett större utbrott har vi idag beslutat att övergå till distansundervisning under två veckor. Smittspårningen visar att vi har haft en viss smittspridning på skolan.Idag, 12/11, kommer vi att ha lektioner fram till lunch och informera eleverna om beslutet. Eleverna kommer sedan att åka hem under eftermiddagen. De som inte kan åka hem idag kan vara kvar tills imorgon och åka hem under fredagen.

Det är viktigt att eleverna tar med sig skolböcker, övrigt studiematerial och dator hem.

I morgon fredag har vi ingen undervisning. Eleverna uppmanas att ägna sig åt självstudier och lärarna kommer att ägna dagen i morgon åt att förbereda distansundervisningen.

Distansundervisningen gäller alltså tio skoldagar, hela vecka 47 och 48. Sjukskrivning ska göras som vanligt under dessa veckor om eleven inte deltar i undervisningen. Stor del av distansundervisningen kommer att ske via Google Meet och Classroom.

Alla elever kommer att få en lunchersättning utbetalad för den här perioden då de inte äter lunch på skolan.

Var beredd på att det kan komma nya besked från skolan längre fram.

Vi kommer löpande att informera om läget.


2020-08-12

På Lillerud följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi jobbar med följande åtgärder när det gäller coronaviruset:

• Vi håller avstånd till varandra.
• Undviker att samlas fler än nödvändigt på samma ställe.
• Vi glesar ut sittplatserna i klassrummen.
• Har passande lektioner och aktiviteter utomhus.
• Vi skapar flera sittplatser utomhus.
• Uppmuntra till paus och raster utomhus.
• Undviker närkontakt till exempel vid idrottsundervisningen.
• Vid traktorlektioner använder elev och instruktör munskydd.
• Vid gemensamma transporter åker vi i flera fordon.
• Lunchtider sprids ut under en längre period.
• Sörjer för att det finns goda möjligheter till handtvätt.
• Placerar ut handsprit på strategiska ställen samt i fordon.
• Städar extra noga.

Lillerud kommer att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men vi kommer också att noga följa utveckling på skolan och anpassa undervisning och verksamhet till aktuell situation. Skulle det bli ett utbrott av covid-19 på skolan kan vi till exempel gå över till distansundervisning under en period och stänga internatet.

För dig som elev:
• Alla elever som är friska ska gå i skolan även om dom har anhöriga som är sjuka.
• Vid minsta tecken på förkylningssymtom till exempel feber, hosta, ont i halsen, snuva eller lukt- eller smakbortfall, då får elev inte vara på skolan eller internatet.
• Sjukanmälan görs till expeditionen.
• För sjuk elev kommer det att finnas uppgifter på Classroom för hemstudier.
• Tvätta händerna, ofta och grundligt.
• Undvik att hänga med kompisar i stora grupper.
• Håll distans till varandra, undvik närmare kontakt än en armlängds avstånd.
• Elev som bor på skolan ska vara på sitt eget elevhem och inte besöka dom andra elevhemmen. Det går bra att umgås utomhus med kompisar från andra elevhem.
• Vid besök på expeditionen, lärarrum och internatskontor så gäller en elev i taget.
• Har du funderingar eller känner dig osäker. Ta kontakt med skolsköterskan eller ring vårdguiden på 1177.
• Elev i riskgrupp, eller elev med anhörig i riskgrupp, hänvisas till 1177 och därefter till behandlande läkare.

För dig som anställd:
• Vid minsta tecken på förkylningssymtom stanna hemma.
• Tvätta händerna, ofta och grundligt.
• Håll avstånd, undvik närmare kontakt än en armslängds avstånd.
• Undvik trängsel i möjligaste mån i samband med förmiddagsfika och lunch.
• Hjälp till att hålla koll på utvecklingen på skolan.

Lillerud kommer att regelbundet uppdatera alla om läget på skolan och om vi planerar några förändringar.  Vi tar helt enkelt en vecka i taget och ser hur hösten utvecklar sig.