Corona

På den här sidan hittar du åtgärder och information om vad Lillerud gör när det gäller Corona, Covid-19.

2020-08-12

Till alla: 

På Lillerud följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi jobbar med följande åtgärder när det gäller coronaviruset:

• Vi håller avstånd till varandra.
• Undviker att samlas fler än nödvändigt på samma ställe.
• Vi glesar ut sittplatserna i klassrummen.
• Har passande lektioner och aktiviteter utomhus.
• Vi skapar flera sittplatser utomhus.
• Uppmuntra till paus och raster utomhus.
• Undviker närkontakt till exempel vid idrottsundervisningen.
• Vid traktorlektioner använder elev och instruktör munskydd.
• Vid gemensamma transporter åker vi i flera fordon.
• Lunchtider sprids ut under en längre period.
• Sörjer för att det finns goda möjligheter till handtvätt.
• Placerar ut handsprit på strategiska ställen samt i fordon.
• Städar extra noga.

Lillerud kommer att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men vi kommer också att noga följa utveckling på skolan och anpassa undervisning och verksamhet till aktuell situation. Skulle det bli ett utbrott av covid-19 på skolan kan vi till exempel gå över till distansundervisning under en period och stänga internatet.

För dig som elev:
• Alla elever som är friska ska gå i skolan även om dom har anhöriga som är sjuka.
• Vid minsta tecken på förkylningssymtom till exempel feber, hosta, ont i halsen, snuva eller lukt- eller smakbortfall, då får elev inte vara på skolan eller internatet.
• Sjukanmälan görs till expeditionen.
• För sjuk elev kommer det att finnas uppgifter på Classroom för hemstudier.
• Tvätta händerna, ofta och grundligt.
• Undvik att hänga med kompisar i stora grupper.
• Håll distans till varandra, undvik närmare kontakt än en armlängds avstånd.
• Elev som bor på skolan ska vara på sitt eget elevhem och inte besöka dom andra elevhemmen. Det går bra att umgås utomhus med kompisar från andra elevhem.
• Vid besök på expeditionen, lärarrum och internatskontor så gäller en elev i taget.
• Har du funderingar eller känner dig osäker. Ta kontakt med skolsköterskan eller ring vårdguiden på 1177.
• Elev i riskgrupp, eller elev med anhörig i riskgrupp, hänvisas till 1177 och därefter till behandlande läkare.

För dig som anställd:
• Vid minsta tecken på förkylningssymtom stanna hemma.
• Tvätta händerna, ofta och grundligt.
• Håll avstånd, undvik närmare kontakt än en armslängds avstånd.
• Undvik trängsel i möjligaste mån i samband med förmiddagsfika och lunch.
• Hjälp till att hålla koll på utvecklingen på skolan.

Lillerud kommer att regelbundet uppdatera alla om läget på skolan och om vi planerar några förändringar.  Vi tar helt enkelt en vecka i taget och ser hur hösten utvecklar sig.