Fyra utspring på årets student

Studentexamen den 10 juni på Lillerud påverkas även i år av den rådande pandemin. Folkhälsomyndighetens riktlinjer är tydliga och anger att samlingar och utspring bara kan göras för en klass i taget.

Studenten är en stor dag för både elever, anhöriga och skolpersonal. Vi ska se till att det blir en trevlig och minnesvärd dag även om det inte kan genomföras som vi helst hade gjort det.

Utspring kommer att ske vid följande klockslag:

Lantbruk, klockan 10.00 (Ankomst/parkering tidigaste 09.30. Lämnat Lillerud senast 10.30)
Djurvård, utspring kl 12.00 (Ankomst/parkering tidigast 11.30. Lämnat Lillerud senast 12.30)
Häst klockan 14.00 (Ankomst/parkering tidigast 13.30. Lämnat Lillerud senast 14.30)
NA, klockan 16.00 (Ankomst/parkering tidigast 15.30. Lämnat Lillerud senast 16.30)

Fem personer per elev
Varje elev får ha max fem personer som möter upp vid utspringet. Det är ska eleven i förväg ha meddelat till internatsföreståndaren. Det är alltså bara personer som i förväg är anmälda som har möjlighet att delta vid utspringen.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att låta vänner och övrig släkt besöka Lillerud under studentdagen.

Livesändning
För släkt och vänner kommer det att vara möjligt att ta del av firandet och utspringet genom livesändning på Facebook. Det kommer även att vara möjligt att se livesändningarna i efterhand. 

För dig som är besökare
För dig som besöker Lillerud (anhörig eller vän) gäller att det är möjligt att parkera tidigaste 30 minuter före utsrpinget. Det är skyltat till parkeringen och den sker på stora maskinplanen.

Utspringet sker vid internatskontoret precis runt hörnet vid maskinplanen. Platser för respektive sällskap att stå på är markerade med vita trästolpar. En stolpe för varje Lillerudsstudent. Stolparna är till för att vi vill sprida ut besökarna på ett större område och garantera att alla ska känna sig trygga och inte behöva utsättas för smitta.

Efter utspringet vill vi att samtliga lämnar Lillerud 30 minuter efter utspringet.

Skolbyggnad och elevhemhem hålls stängda
Skolbyggnaden och elevhemmen kommer att hållas stängda under dagen. Det  kommer därför att finnas begränsade möjligheter till toalettbesök för besökarna. Vi rekommenderar att långväga besökare ombesörjer detta innan ankomsten till Lillerud.

Säker student
Det är viktigt att den som känner minsta förkylningssymptom inte kommer till skolan den här dagen. Det gäller både elever, personal och anhöriga.

Genom att vara noga med att hålla distans och alltså inte kramas och umgås för nära visar vi solidaritet med våra medmänniskor och undviker att studenten blir en källa till mer smitta i samhället.

Välkommen till Student 2021 på Lillerud!