18L åker till Sötåsen

2020-02-04
kl.

Den 4 februari åker 18L till Naturbruksskolan Sötåsen för att vara med på ett seminarie om”Biologisk mångfald i odlingslandskapet.”

Vi hoppas på ett givande seminarie och ser fram mot rapport.