Behörighetskurs kemiska bekämpningsmedel åk 3 lantbruk

2018-02-14
kl.

Eleverna i åk 3 lantbruksinriktning läser behörighetskurs för kemiska bekämpningsmedel.