Djurläger

2018-03-02
kl.

Två elever som läser aktivitetsledarskapskurs anordnar djurläger för barn 9-10 år där man lär sig hur man tar hand om de vanligaste sällskapsdjuren.