Informationsdag

2019-04-13
kl.10:00-14:00

Välkommen till gymnasieinformation!

Informationen börjar kl 10.00 i matsalen med gemensam fika och information av Rektor Anders Westlund.

Efter informationen blir det rundvandring utifrån intresseområde. Lärare och elev från varje inriktning guidar och informerar. Under rundvandringen visas även internat/elevrum.