Sahmällskunskapselever åker till Stockholm

2020-03-10
kl.

Den 10 och 11 mars åker 12 elever på en resa till Stockholm i kursen Sh1a2. De jobbar med ett arbete om Sveriges självförsörjningsgrad och arbetar med områdena livsmedel och energi. Eleverna kommer träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att diskutera sina förslag.