Skolstart Åk.1

2018-08-15
kl.Kl.10:00

Vi startar upp ditt första läsår hos oss!
Vi möts i matsalen.
Mer info kommer under sommaren.