Studentsläpp

2019-06-05
kl.12:30

Efter studenternas avslutning i Nors kyrka på förmiddagen (bara för elever och personal) kommer vi släppa ut våra Studenter från skolan den 5 juni ca 12:30.