SYV-dag

2019-10-01
kl.09.00-13.00

Den 1:e oktober är SYV:are från högstadieskolorna inbjudna till en informationsdag om skolan och våra utbildningar.