Lillerud i VF

Tidningsartikel i VF 19 oktober.

Läs mer på VF hemsida https://www.vf.se/karlstad/manga-val-for-niondeklassare/.