Öppet hus

Under hösten kommer vi att köra öppna hus vid fem tillfällen.

Lilleruds öppna hus under antagningsperioden till läsåret 2021/2022 kommer att bli lite annorlunda mot tidigare år. På grund av den pågående coronapandemin kommer vi att begränsa antalet till 50 besökare till respektive öppet hus. Vi brukar inte ha någon föranmälan men i år behöver du anmäla dig för att kunna besöka våra öppna hus. Vi begränsar också antalet personer som får anmäla sig till:

En högstadieelev tillsammans med en vårdnadshavare. Detta för att så många som möjligt ska få möjlighet att komma och besöka oss, titta på skolan, få information om våra inriktningar, kolla våra elevhem, träffa lärare och ha möjlighet att ställa frågor. Vi kommer

Vi kommer att ha öppna hus på följande datum:

1. Söndag 15:e november på förmiddagen – mellan 10.00 – 12.00 (vi startar klockan 10.00)
2. Söndag  15:e november på eftermiddagen – mellan 13.00 – 15.00 (vi startar klockan 13.00)
3. Tisdagen den 17:e november på kvällen – mellan 18.30 – 20.30 (vi startar klockan 18.30)
4. Lördagen den 5:e december på förmiddagen – mellan 10.00 – 12.00 (vi startar klockan 10.00)
5. Lördagen den 16:e januari på förmiddagen – mellan 10.00 – 12.00 (vi startar klockan 10.00)

Finns inte tiden kvar i anmälningsformuläret så är just det öppna huset fullt.

Program:
Vi kommer att starta med fika och en kortare presentation av Lillerud. Sedan går vi på rundvandring och tittar på skolan, våra stallar och djurhus samt besöker ett elevhem. Du kommer att träffa både elever och lärare så du har möjlighet att ställa frågor om du har några funderingar.

Länk till anmälan

Vi bjuder på fika!

Kontaktperson:
Anders Westlund
anders.westlund@lillerud.se
054- 84 08 07

Hjärtligt välkommen!