Övergår till distansundervisning

Vi har sedan igår sex bekräftade fall av Covid-19 på Lillerud. Det är ingen bra utveckling. För att hindra att vi får ett större utbrott har vi idag beslutat att övergå till distansundervisning under två veckor. Smittspårningen visar att vi har haft en viss smittspridning på skolan.

Idag, 12/11, kommer vi att ha lektioner fram till lunch och informera eleverna om beslutet. Eleverna kommer sedan att åka hem under eftermiddagen. De som inte kan åka hem idag kan vara kvar tills i morgon och åka hem under fredagen. Måltider serveras som vanligt i dag och i morgon.

Det är viktigt att eleverna tar med sig skolböcker, övrigt studiematerial och dator hem.

I morgon fredag har vi ingen undervisning. Eleverna uppmanas att ägna sig åt självstudier och lärarna kommer att ägna dagen i morgon åt att förbereda distansundervisningen.

Distansundervisningen gäller alltså tio skoldagar, hela vecka 47 och 48. Sjukskrivning ska göras som vanligt under dessa veckor om eleven inte deltar i undervisningen. Stor del av distansundervisningen kommer att ske via Google Meet och Classroom.

Alla elever kommer att få en lunchersättning utbetalad för den här perioden då de inte äter lunch på skolan.

Var beredd på att det kan komma nya besked från skolan längre fram.

Vi kommer löpande att informera om läget.