Student 2017 – Skolavslutningsveckan

Måndag 12 juni är det studentbal i Karlstad på CCC för friskolorna.
Onsdag 14 juni slutar åk 1 & åk 2.
På onsdag kväll 18.30 är det studentmiddag i matsalen för elever och personal.

Torsdag 15 juni, studentdagen ser det ut så här:

07.00 Alla nyvakna studenter äter den sista frukosten ihop i matsalen.
08.30 Samling i respektive klassrum för avslutning
09.15 Fotografering klassvis
10.00 Lövade vagnar avgår mot kyrkan.
10.30 Betygsutdelning, stipendieutdelning, tal, sång mm i kyrkan. OBS! Endast elever pga. platsbrist.
12.00 Lövade vagnar avgår mot Lillerudsgymnasiet
12.20 Samling i korridoren utanför sal 6.
12.30 Studenterna sjunger studentsången och springer ut till väntande familjer/vänner vid södra utgången.

Kom ihåg

Tyvärr får inga vänner/släktingar plats i kyrkan. Därför ska de samlas vid södra utgången strax före 12.30 för att möta upp när studenterna springer ut och lämnar Lillerudsgymnasiet bakom dig!