Val till åk 2 och 3

Under de kommande veckorna kommer eleverna i årskurs ett att få en genomgång kring val som gäller utbildningens årkurs 2 och 3.

Som vårdnadshavare och elev kan man fram till valet titta på valmöjligheterna som framgår av nedanstående valblanketter. Valet genomförs sedan på plats på skolan i början av vårterminen 2024- Observera att en länk till skolverks sida för kurser finns i dokumenten. Där kan du söka mer information om respektive kurs. Vid övrga funderingar kontakta SYV Sarah Arnefur 073-929 44 29.