Vi har precis avslutat ett Erasmusprojekt

Lillerudsgymnasiet har under de senaste tre åren deltagit i ett Erasmus+-projekt som Foss videregående skole i Oslo stått bakom. Det har varit fyra skolor från fyra länder (Norge, Sverige, Lettland och Italien) som deltagit i projektet.

Ett stort fokus har legat på ämnet Entreprenörskap där eleverna har fått arbeta i internationella grupper med en uppgift som arrangerande skola skapat.

Sweden evaluation and reflection